Lövdahlsbacken

På Lövdahlsbacken, nära korsningen mellan Söderändan och Rökiövägen, finns en gammal husgrund samt en stenmur.

Husgrunden tillhör ett hus där minören bodde. När träsket var större och djupare och vägen mycket sämre. Minören ville inte bygga ut sitt hus trots att han var för lång, så i hans vägg lagade han ett hål.

I hålet fäste han en låda för hans fötter. Så när han låg i sin säng för natten stack hans fötter ut genom väggen, skyddade av en simpel låda.

Senare byggde även Lövdahl på samma område, därav namnet Lövdahlsbacken. På bilden ser ni en del av en välbevarad stenmur.

Och om ni är geocachare. Kalapää – Pärkoxin (GC6EHHQ) finns inom 2 meter från denna bild, på marknivå.

Stenvägg nära minörens hus
Stenmuren nära minörens husgrund

Steinröise

stenroise
Bild tagen av Marias memoarer

På Söderändan, mellan Strandvägen och Söderändsvägen, kan man i skogen hitta en stor hög med stenar.

Det är ett stenröse, en samling av stenar som under istiden transporterats med isen under smältning- och frysningsperioderna för att till sist samlas på ett ställe.

Ett liknande fenomen är Djävulsåker, men de är mera utspridda så det ser ut som en åker medan Stenrösen är mera som en liten kulle.

Kyrkklockorna

Under den Stora ofreden (1700-1721), tidsmässigt kring kriget vid Napu i Storkyro 1714, samlade ortsborna i Vörå ihop de värdesaker som fanns i Vörå kyrka (samt kyrkklockorna som ofta smältes ner till kanoner) för att sänkas ner i Kalapää träsk som förvaring tills ryssarna lämnat trakten åter.

Det enda man visste när männen gav sig iväg med sin last till Kalapää var att de sett ut en flat sten i träsket som skulle markera platsen, men när männen var klara att bege sig hemåt igen mötte de på ryssarna och bragtes om livet.

Den exakta positionen för kyrkklockorna och de andra värdesakerna förblev därför en gåta för ortsborna. Det faktum att träsket torkat ut och blivit mindre i areal gör inte sökningen lättare efter de förlorade värdesakerna. Speciellt eftersom Kalapää är uppe på ett berg och ställvis finns det släta berghällor som kan ha sett ut som flata stenar på 1700-talet men idag är stora bergsklippor. Så platsen för värdesakerna förblir ett mysterium.

flat-sten
Bild tagen av Marias Memoarer och använd med fotografens lov.

Och kyrkan? Den användes som stall av ryssarna då det inte fanns några värdesaker att stjäla eller smälta ner till vapen.